bavücud


bavücud
f.ə. izafət birləşməsinin birinci tərəfi kimi işlədilir, məs.: bavücudi-an(in)ki onunla (bununla) bərabər

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.